Súkromná základná škola

Dôležitý oznam

Milí rodičia, na základe podnetu dvoch rodičov žiakov SZŠ podaného na RÚVZ v Lučenci a následnom usmernení zo strany RÚVZ dochádza k dôležitej organizačnej zmene: S platnosťou od 9.2.2021 až do odvolania platí prísny zákaz vstupu nepovolaných osôb do vnútorných aj vonkajších priestorov Súkromných škôl v Lučenci. Do budovy ako …

CPPPaP v Lučenci

Tím odborných zamestnancov CPPPaP v Lučenci zabezpečuje odborné služby dištančne. Zamestnanci pracujú formou home office v čase od 7.00 do 15.00h. V tomto čase sú k dispozícii pre klientov, zákonných zástupcov a odborných zamestnancov školy. Konzultácie sa týkajú týchto oblastí: krízová intervencia zameraná na situáciu, ktorá na Slovensku nastala zvládanie …

Nebuď otrok drog !

V našej škole okrem odovzdávania vedomostí žiakom a ich výchovy dbáme aj na to, aby sa ich osobnosť formovala správnym smerom a viedli zdravý životný štýl. Našou snahou je predovšetkým chrániť zdravie detí a naučiť žiakov zodpovednosti o vlastné zdravie. Preto nedovolíme, aby sa nechali zlákať rôznymi nástrahami dnešnej spoločnosti, …

Milí rodičia a žiaci,

radi by sme sa Vám poďakovali za prejavenú dôveru v uplynulom náročnom roku a zároveň si dovoľujeme Vás informovať, že vedenie Súkromných škôl v Lučenci vyvinie maximálne úsilie pre otvorenie brán našich škôl žiakom a študentom hneď, ako to bude možné po skončení vianočných prázdnin v zmysle platnej legislatívy Slovenskej …

Zavítal k nám Mikuláš

Celý kraj sťa striebro svieti,príď Mikuláš, prosia deti.Chytro sadaj na sane,v školičke ťa čakáme.Ukážeme ti čo vieme,rozprávočky rozpovieme,prednesieme pekný verš,nakreslíme čo len chceš.Nič to zato, že sme malí,statočne sme pracovali.Ponáhľaj sa, Mikuláš,ponáhľaj sa medzi nás.

Všetkovedko

V utorok 1. decembra prebiehal na našej škole vedomostný súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími žiakmi VŠETKOVEDKO.Vedomostného súťaženia sa zúčastnilo 38 žiakov z 2.,3.,a 4.ročníkov. Ako to všetko dopadlo, sa dozvieme 21.12.2020. Držíme našim malým všetkovedkom palce !