Súkromná základná škola

Dištančné vzdelávanie-rozvrhy 2020/2021

ROZVRHY TRIED SZŠ V PRÍPADE DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA PO DOBU 10 VYUČOVACÍCH DNÍ

1.A

1.B

2.A

2.B

3.A

3.B

4.A

4.B

5.A

ROZVRHY TRIED SZŠ V PRÍPADE DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA PO UPLYNUTÍ 10 VYUČOVACÍCH DNÍ

1.A

1.B

2.A

2.B

3.A

3.B

4.A

4.B